Miami FL

Player Gms Min% PRPG! GBPM ORtg Usage eFG% TS% OR% DR% Ast% TO% Blk% Stl% FC/40 FTR FTM-FTA FT% 2PM-2PA 2P% 3PM-3PA 3P%
Ebuka Izundu
#15, 6-10, Sr
32 68.7 4.1 5.4 126.0 18.7 65.8 66.7 14.3 20.6 8.1 15.5 5.0 1.7 4.5 35.3 54-79 .684 146-221 .661 1-3 .333
Dejan Vasiljevic
#1, 6-3, Jr
32 79.8 3.1 3 114.1 17.1 53.0 56.1 3.7 12.7 7.2 9.0 0.1 1.3 2 15.7 45-49 .918 44-91 .484 81-221 .367
Chris Lykes
#0, 5-7, So
32 84.2 3 1.1 99.1 27.3 47.9 52.7 1.5 7.8 20.3 18.3 0.1 2.3 2.7 34.7 114-146 .781 110-229 .480 61-192 .318
Anthony Lawrence II
#3, 6-7, Sr
32 83.4 2.7 4.7 104.3 21.1 53.5 56.7 3.1 20.3 18.8 20.6 2.4 2.1 2.3 29.3 69-91 .758 90-164 .549 51-147 .347
Zach Johnson
#5, 6-2, Sr
32 76.9 1.6 0.9 94.0 23.2 44.2 48.2 1.4 9.1 15.9 16.0 1.4 3.1 2.6 42.2 89-137 .650 94-211 .445 33-114 .289
Sam Waardenburg
#21, 6-10, So
32 62.1 0.8 -0.5 102.0 13.2 48.9 53.6 5.0 11.6 8.6 20.5 1.5 1.2 3.6 38.8 39-52 .750 37-80 .463 19-54 .352
Anthony Mack
#13, 6-6, Fr
28 33.5 -0.5 -2.4 84.7 12.0 39.8 40.6 1.6 6.3 7.8 15.9 1.0 1.6 2.6 4.5 3-4 .750 8-23 .348 18-65 .277